Första steget mot Spåra för lantdjur

Nu börjar vi resan!

CSEC har nu inlett fas 1 av projektet Spåra Lantdjur. Ett innovationsprojekt som syftar till förbättrad tillsyn av djur på bete genom innovativ digital övervakning. Projektet finansieras (5,9 MSEK) av Jordbruksverket och genomförs i nära samarbete med några av Sveriges främsta forskare och veterinärer från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ett antal lantbrukare och testgårdar. 

Upptäcka skadade eller sjuka djur

– Fas 1 handlar om att använda sensorteknik och algoritmer för att identifiera kons basala beteenden: när den står upp, när den ligger ner, när den rör på sig och när den hoppar, berättar Lisa Csatho, projektledare Spåra Lantdjur.

Genom att lära sig hur kon fungerar som individ och hur den agerar gentemot flocken kan Spåran dra slutsatser om kons hälsa. När Spåran är fullärd kan den berätta för djurhållaren att kons beteende avviker på ett sätt så den bör kollas upp. Det handlar alltså inte om att det digitala ska ersätta bönderna, för den omsorgen kan inte bytas ut. Det här är en extra check så man kan hittar en skada eller sjukdom tidigare. Ibland kan det vara för sent när bonden upptäcker det. Bonden kan ju inte övervaka hur individen rör sig i förhållande till flocken tjugofyrasju. Det handlar ju om stora områden och många djur

– Det är en fascinerande bransch att ge sig in i. Vi har många samarbetspartners i det här projektet och jag märker vilket enormt engagemang det är hos alla inblandade från samarbetspartners till bönder. Det är ju härligt att hänga med kor. Så mäktiga, underbara djur. 

Tillsyn av djur på bete är väldigt tidskrävande och därför kostsam. Det är dessutom svårt att se alla djuren och upptäcka om något djur är sjukt eller skadat. Genom sensorteknik är det sedan tidigare möjligt att övervaka djurs hälsa och välmående. Men det finns svårigheter att använda sensorteknik för djur på bete i samma utsträckning som för mjölkproduktion inomhus. De största hindren utgörs av tekniska begränsningar för informationsöverföring och strömförsörjning.

Jacob Lundberg, vd på CSEC, menar att projektet lägger grund för att utveckla en kommersiell produkt som undanröjer dagens hinder.

– Genom en unik kombination av digital dygnet-runt-övervakning av beteende och fysiologiska tillstånd hos betesdjur på individ- och gruppnivå med hjälp av rörelsesensorer och maskininlärning. På C Security Systems är vi övertygade om att allt värdefullt som rör på sig kommer att kopplas upp digitalt. Det må vara båtar, hundar eller kor på bete. Man vill koppla upp dem för att veta var de befinner sig, hur de rör sig och hur de mår. Det handlar om trygghet och förenkling av vardagen för både människor och företag. 

Läs mer

GPS-Tracker

Viktiga saker att tänka på när du campar sommaren 2023

GPS-Tracker

Magnus använder Spåra till sin motorcykel

GPS-Tracker

Din guide i trackersdjungeln