Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för Spåra Group AB. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.“Du” syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe eller andra individer inom din familj eller din organisation. “Vi” syftar i den här policyn på Spåra Group AB.

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du använder vår hemsida eller våra tjänster.

Underlag för kostnadsförslag

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:


• namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, aktuell kontraktsinformation om du redan är kund.

Informationen används i följande syften:
• Vi använder din information för att ge kostnadsförslag, vilket sker antingen via telefon eller via e-mail.

Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av dina personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till dig baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med dig.

Registrering för våra tjänster

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:


- namn, hemadress, kontaktnummer, e-postadress och betalningsinformation.
vi kommer även samla in personuppgifter avseende om de av dig angivna kontaktpersoner att använda vid en larmsituation. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress. Kontaktpersoner vid larm kan vara din hustru/man eller sambo, familjemedlemmar, grannar, vänner eller anställda.

Informationen använder vi i följande syften:

• Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, installation av larm och det övervakningssystem du väljer, administration (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, hårdvaru- och mjukvaruuppdateringar, kreditkontroller och teknisk support). Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har gentemot dig (vår skyldighet att utföra övervakningstjänster åt dig).
• Dina angivna kontaktpersoner kontaktas endast om larm skulle gå hos dig och om du har valt i dina inställningar att dina angivna kontaktpersoner skall kontaktas. I och med att du tillhandahåller personuppgifter för andra personer förutsätter vi att du också informerat dem om att deras personuppgifter kommer användas av oss enligt ovan och att det är i ditt och vårt berättigade intresse att deras personuppgifter behandlas i den utsträckning som tillåts av och som uppfyller kraven för dessa integritetsregler.

Användning av våra tjänster (inklusive sparatracker.com och mobilapplikationen)

Vid din användning av våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifterom dig:


• Namn, hemadress, kontaktnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner och all korrespondens mellan oss, betalningsinformation, GPS-data och användarloggar för systemet, inkl. larm och åtgärder samt identifieringsnummer.

Informationen använder vi i följande syften:

1. För att kommunicera med dig. Vi tar kontakt med dig via telefon, e-post och/eller post för (normal) service och underhåll, eller eventuellt i händelse av att larmet går. In- och utgående telefonsamtal som kundtjänstsamtal och försäljningssamtal kan komma att spelas in. Inspelningarna sker för att användas till dokumentation, kvalitetsarbete och/eller utbildning;

2. För att spara och följa upp din larmhistorik. När du eller någon annan användare aktiverar eller deaktiverar larmet, sparar vi information om när det hände.

3. För att komma i kontakt med dig.

4. För vidareutveckling av och/eller uppföljning av våra produkt- och tjänsteerbjudanden (inkl. installation, underhåll och funktionskontroll), för att optimera vårt produktutbud och/eller för framtagande av marknadsföringsaktiviteter för framtida kunder kan vi komma att använda anonymiserade och/eller kombinationer av samlade kunduppgifter om dig;

5. För att genom vår webshop tillhandahålla dig ytterligare säkerhetsrelaterade produkter;

6. För att möjliggöra för dig att övervaka din egendom från en dator eller din mobila enhet genom sparatracker.se och/eller mobilapplikation, det här inkluderar t.ex. användarloggar och larmstatus.Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med dig som rättslig grund (vår skyldighet enligt avtalet att utföra övervakningstjänster åt dig). I något fall

7. sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen.

Marknadsföring

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

• Personlig information, till exempel namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, land.

• Vi kan även komma att registrera aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster.

Informationen använder vi i följande syften:

• Utskick av direktmarknadsföring om våra säkerhetsprodukter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade online-annonser.

• Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos oss kan vi komma att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på support@sparatracker.se.com för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.

• Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar. Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel försäkringsbolag, fordonstillverkare, annonsnätverk, branschförbund m.m. som befinner sig inom EU.Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med samarbetsföretag i samband med leverans av produkter och tjänster. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraaktuell skyldighet att säkra din information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar din information. De mottagare vi delar din information med faller under följande kategorier.

• Myndigheter såsom t.ex. polis och räddningstjänst om det är tydligt att ett brott håller på att begås eller annan nödsituation inträffat eller håller på att inträffa. Kronofogden vid hjälp med obetalda skulder, handräckning och återtagning.

• Säkerhetsföretag som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att skicka väktare eller assistans till din egendom om larmet skulle gå.

• Leverantörer av betaltjänster (t.ex. Klarna) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att bearbeta dina betalningar för installation och tjänster.

• Våra franchisetagare och samarbetspartners som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper dig med service, installationer, produkter, underhåll, kundservice och som vi samarbetar med vid försäljningsaktiviteter och för att finna potentiella nya kunder och nya marknadsföringskanaler.

• Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.

• Leverantörer av molnlagring vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES för att spara personuppgifter du tillhandahåller samt att verkställa samtliga kontrakt som ingås av oss med dig.

• Leverantörer av system för kundkommunikation och telefonsystem (getanewsletter.com) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att ge dig information och erbjudanden genom mejl och /eller post och/eller komma i kontakt med dig via telefon.

• Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe and Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

• Leverantörer av analysverktyg (t.ex. Microsoft Azure) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att förbättra och optimera våra tjänster och produkter.

• Samarbetspartners (t.ex. försäkringsbolag, leasingbolag) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka sparar data om dig om du medger dem rätt till din personuppgiftsinformation.

• Marknads- och marknadsundersökningsleverantörer (t.ex. Facebook och Google) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för marknadsföring, marknadsundersökningar och kundundersökningar. Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid. Om vi, någon verksamhet eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part och din information förs över till den nya ägaren. Kommer den nya ägaren lyda under samma lagar som vi med avseende på dina personuppgifter.

Tredje parter

I den utsträckning som installation och leverans av produkter och tjänster till dig som kund inom din egendom involverar behandling av personuppgifter om tredje parter (till exempel besökare eller familjemedlemmar), kan du vara skyldig att meddela dem om att vi behandlar deras personuppgifter.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig. När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål

Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör detta dokument inklusive om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.Dataskyddsombudet eller den lokala kontaktpersonen kan kontaktas via mejl på support@sparatracker.se. Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande. Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.


Denna integritetspolicy uppdaterades april 2022. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.