Policy för cookies och webbplats

Spåra Group AB, org.nr. 559176-9483 (benämns nedan ”Spåra”) önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.
Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Spåra arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Spåra inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. 


Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Spåra, licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Spåra innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Spåra, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.Spåra immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från Spåra. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Spåra. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Spåra. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgifter och användarvillkor

För information om hur dina personuppgifter behandlas se vår Integritetspolicy.

Information om cookies

Den här webbplatsen kan innehålla så kallade cookies. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i juli 2003, skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant.Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs.På denna webbplats kan cookies användas. Om Spåra använder cookies kommer detta att informeras om på hemsidan och i denna Webbplatspolicy.Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av hjälpinformationen för just din webbläsare. Tänk på att funktionaliteten på en webbplats som använder cookies då kan begränsas.

Integritet på www.gospara.com

Användning av analysverktyg

Informationen om ditt beteende på våra webbsidor använder vi till följande ändamål.

• Analys
• Personlig anpassning av webbsidan
• Kundservice
• Marknadsföring

Vi använder Google Analytics till trafikanalys på www.gospara.com och tillhörande webbsidor. Du kan reservera dig mot Google Analytics från denna sida: Google Analytics.

Övrigt

Spåra förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss:

 Postadress: Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma
info@sparatracker.se